доброволно здравно осигуряване

Видове допълнително здравно осигуряване

Видове допълнително здравно осигуряване На пазара на здравното осигуряване има много видове допълнително здравно осигуряване. Обикновено застрахователите предлагат застрахователни програми (с подходящ набор от услуги) като: -амбулаторна и поликлинична служба; -стационарна медицинска помощ, включително хоспитализация и хирургия; -спешен случай; -стоматология; -услуги за домашен лекар; Ексклузивни програми, които могат да включват телефонни консултации и доставка на […]

Към началото