От къде идва името „Чудото Монтесори“?

Чудото Монтесори

Защо ли се нарича „Чудото Монтесори“?

Чудото Монтесори. Човек e така устроен, че може да постигне максимума от своето развитие единствено чрез опита, чрез преживяване, чрез опитване на мислите, чувствата и действията си.

Ако едно дете е лишено от възможността да действа, то няма как да опознае себе си и своите способности и така никога няма да може да стане това, което би могъл да стане по природа.

Затова неразделна и много важна част от преживяването се явява изборът.

В света, в който живеем, ние правим избори във всяка секунда от живота си. И всеки наш избор има своите собствени последствия, това е неизбежно, такава е закономерността.

Методологията на ранното развитие на Мария Монтесори или „чудото Монтесори“  e базирана върху формиране на осъзнатостта на детето.

Въпросът е, как да се отнасяме към това и какво се явява мотивиращото нещо за следващия ни избор. И така, най-общо казано, съществуват само два мотива – страх и любов, всички останали са техни производни.

 Изборът, който е продиктуван от любов, води до самореализация.

Това може да бъде любов към себе си, любов към другите, към родителите, към света …

Избор, който е продиктуван от страх, е разрушителен и неефективен, защото той унищожава, това може да е страх от оценка, страх от грешка, загуба на любов и уважение на близките, страх от болка, страх от загуба на материално богатство …

Способността да правим избори, които са продиктувани от любовта, това е най-краткият път към вътрешната свобода.

Това е осъзнатият избор, последиците от който човек е готов да приеме и да живее с него, естественото следствие от готовността да се приеме резултатът или, ако резултатът не ни хареса, да се избере друг метод за постигане на целта. Затова е „чудо Монтесори.“ Мария Монтесори е възпитавала децата по този начин и сега нейните уникални открития ги получихме ние в наследство.

Всеки човек е уникален. Всяко дете е надарено от природата. Когато то дойде на този свят той се нуждае не само от храна, вода, топлина. Една от основните и жизненоважни нуждите е нуждата на детето да опознае околния свят.

От къде идва името „Чудото Монтесори“?
Към началото