Фази на клиничните изпитвания – продължение

Фази на клиничните изпитвания – продължение. Следват още две фази – фази III и IV на клиничните проучвания / изпитвания. Във фаза III дадено лекарство се проучва при няколко хиляди пациенти (от един до трима или повече), за да се потвърди неговата ефективност при конкретно заболяване в голяма популация, да се идентифицират редки странични ефекти и да се сравни със стандартните лечения.

Фаза IV – това са така наречените пост маркетингови проучвания, които се провеждат след регистрацията на лекарството (понякога се наричат ​​пост регистрационни). Тяхната цел е да получат допълнителна информация за безопасността, ефикасността и оптималното използване на лекарството.

Фази на клиничните изпитвания – продължение

-Сравнителни проучвания. В тези проучвания ново, експериментално лекарство се сравнява със съществуващите стандартни лечения. За да направите това, всички пациенти, включени в проучването, са разделени на две групи. Пациентите от първата група получават терапия с ново лекарство, пациентите от втората – със стандарта (тази група се нарича контролна група).

-Сляпо проучване. Смята се, че най-достоверни резултати могат да се получат при клинично проучване /изследване, при което нито лекарят, нито пациентът знаят какво лекарство – ново или стандартно – приема пациентът. Това изследване се нарича „двойно сляпо“ изследване.

Какви са видовете клинични изпитвания?

В случай, ако само пациентът не знае за приеманото лекарство, тогава изследването се нарича „обикновено сляпо проучване “.

-Отворено клинично проучване. В този случай и лекарят, и пациентът знаят кое лекарство приема.

-Плацебо, контролирани проучвания. Както знаете, в някои ситуации внимателното отношение на лекаря и самият факт на извършване на медицински процедури може да има положителен ефект върху състоянието на пациента. За да се изключи влиянието на субективни фактори върху резултата от лечението при изследване на ново лекарство, неговият ефект може да бъде оценен в сравнение с плацебо.

Плацебото е неактивна, празна от съдържание субстанция (лекарство – „празен“), която по външен вид, вкус и други характеристики на практика е неразличима от изследваното медицинско лекарство. По етични причини употребата на плацебо в клиничните проучвания / изпитвания е ограничена.

Фази на клиничните изпитвания – продължение
Към началото