Сървърът и какво точно предтавлява той

Сървърът

Почти всеки сървър, който се предлага на пазара, по принцип е универсално устройство. Всички те (с изключение на рядкото специфично оборудване) са създадени по един и същ принцип от едни и същи видове компоненти. Разликата става забележима в момента, когато сървърът е подготвен за функцията, която ще изпълнява. В зависимост от него се инсталират различен брой процесори. Ленти с памет, твърди дискове, различаващи се по мощност – и сега имаме напълно различни устройства. Преди да създадете своя собствена ИТ инфраструктура (дори ако засега имате нужда от обикновен файлов сървър), е много важно да разберете какви типове сървъри са и как се различават. Нека да разгледаме най-основните.

Сървърът за виртуализация

Виртуализацията е една от ИТ тенденциите през последните години. С негова помощ е възможно да се създадат виртуални имитации на сървърно оборудване, т.е. един достатъчно мощен сървър може да създаде цяла инфраструктура за виртуален сървър. Виртуализираните платформи се мащабират лесно. Позволяват ви да правите повече с по-малко и предоставят възможност за автоматизиране на отнемащи време задачи. И това не е просто решение за големи фирми: то може да се използва и от малкия бизнес за намаляване на транзакционните разходи и подобряване на наличността на приложения. Трябва обаче да разберете, че производственият капацитет на сървърите за такива задачи трябва да е подходящ. Ако искате да създадете цяла виртуална инфраструктура на дадено устройство. Ще трябва да инсталирате толкова много компоненти на него, за да могат да предоставят такава задача.

Офис сървъри

Виртуализацията обаче не е универсален изход от всяка ситуация, в противен случай няма да има други решения освен нея. Във всеки офис със собствена сървърна стая можете да намерите сървъри, които изпълняват определена функция:

Например сървърът за наблюдение осигурява камери за сигурност както за корпоративна сигурност, така и за контрол на служителите. Обикновено той е свързан с, всъщност, охранителни камери и екрани, както и с архива, който записва всичко, което камерите заснемат.

Сървърът и какво точно предтавлява той
Към началото