Подбор на персонал и какво още можем да попитаме

подбор на персонал

Подбор на персонал

За подбор на персонал и ако говорим за служители на компанията, тогава те се възприемат като „проводници“ на марката на работодателя. Техните представи, отзивите за работата на компанията в обществените кръгове, както и за нивото на квалификация и репутация имат значително влияние върху формирането на марката на работодателя.

За нас: фирма „Upskill“, София, 1404, бул. България 111, сграда А, ет. 4. Очакваме Ви на телефон: +359 882 240 381.

Какви са каналите за формиране на HR марка? Да спрем на основните.

1. Социалните медии (социалните мрежи) са универсален инструмент за изграждане на HR марка. Той е първият по покритие и функционалност с офлайн канал с постоянно нарастване на публика. Този канал е достъпен на огромен брой устройства

и удобни от гледна точка на липсата на плащане, разнообразни социални мрежи, голяма многогодишна и многоцелева аудитория и няма ограничения за броя на публикациите. Всеки работодател може да създава, поддържа и актуализира кариерна страница с необходимото

попълване и публикуване на свободни работни места в отворени целеви групи.

2. Кариерният сайт е изключително ефективен инструмент в ръцете на опитен работодател. С компетентни хора попълването му е в състояние напълно да елиминира необходимостта от публикуване на свободни работни места в сайтовете за търсене на работа.

Сайтът Ви позволява да създадете привлекателен имидж на компанията за кандидати и служители, за подбор на персонал, като демонстрирате уникалност, корпоративна култура на компанията и нейните ключови характеристики, интересни оферти и програми, работещи в компании. По този начин можете да привлечете пасивни кандидати и да предприемете гъвкав подход към управлението на свободните работни места.

Не всеки работодател при подбор на персонал може безопасно да предложи на търсещите работа нещо специално и уникално, което ще бъде резултат от корпоративна култура, която се е развивала в продължение на много години.

3. Поставянето на съдържание на ресурси на трети страни е реклама на компанията сред потенциалните аудитория в речи, коментари и експертни статии за най-добрите пазарни практики, за иновациите в компаниите,за техните дейности и разработки, както и за перспективите на този или онзи работодател. Всичко това се увеличава лоялност на бъдещите кандидати и допринася за нарастването на техния интерес към дейността на компанията.

Подбор на персонал и какво още можем да попитаме
Към началото