Облицовъчни плочки

Облицовъчни плочки

Облицовъчни плочки като строителни материали

Има два вида облицовъчни плочки като строителни материали: за вътрешна облицовка на стени и фасада (за външна облицовка на стени). Слоят глазура ги прави водоустойчиви.

За интериорна декорация се произвеждат плочки с различни форми (правоъгълни, квадратни) и цветове. Квадратните плочки имат размери 100 × 100 × 6 или 150 × 150 × 6 мм. Те се използват за облицовка на стени и панели на бани, кухни, лаборатории и др. Фасадните плочки имат размери 240 × 140 × 15 мм, 120 × 65 × 9 мм и др. И се използват за облицоване на фасади на сгради.

Подовите плочки (метлах) се предлагат в различни форми (квадратни, шестоъгълни и др.) И в различни цветове. Дебелината им е 10 и 13 мм, имат химическа устойчивост, използват се за подови настилки в бани, кухни, на стълбища и в лаборатории.

Експандираният глинест чакъл е материал със средна плътност 150–800 kg / m3, получен при изпичане на ниско топящи се глини във въртящи се пещи от барабанен тип. Използва се като агрегат за лек бетон.

Покривните керемиди са огнеустойчив и издръжлив покривен строителен материал.

За поръчки на строителни материали: Онлайн Магазин във Варна и София: тук!

Неорганични (минерални) и органични свързващи вещества

Свързващо вещество е вещество, което под въздействието на физикохимичните процеси е в състояние да премине от течно или пастообразно състояние в състояние, подобно на камък и да свърже отделни камъни, парчета и малки частици материали, смесени с него. Това свойство се използва за производство на материали и изделия от изкуствен камък, които не са изгорени; залепване на каменни строителни материали по време на зидария и свързване на готови части; производство на бетон и хоросани.

Бетон

Бетонът е вид строителен материал от изкуствен камък, получен чрез втвърдяване на рационално подбрана смес от свързващо вещество, вода и инертни материали – фин пясък и едър чакъл или натрошен камък. Бетонът се класифицира в зависимост от насипната плътност, вида на свързващото вещество, предназначението и други характеристики.

Облицовъчни плочки
Към началото