Легализация, нужна ли е след превода на документ?

легализация

Кога не се нуждаем от легализация, след превода на документ?

Всеки, който има известни отношения с чуждестранни граждани, които изискват обмен на документация, има нужда и от оторизирано място, откъдето да поръчат изготвянето й. Прави се превод и след това легализация, ако са такива изискванияра на съответната страна. В агенция Компас, можете да поръчате, както устни, така и писмени преводи и легализация на документи. Оторизираната агенция Компас е с договор с Министерството на външните работи, който позволява извършването на заверени преводи и легализации.

Кога не се нуждаем от легализация, след превода на документ?

Ефективна комуникация

Точността при правенето на превод, се изразява не в заменянето на отделните думи, но в цялостния процес на предаването на оригиналното значение или посланието, както в писмен, така и в устен вид. За това с помощта на оторизираната агенция, можете да разчитате на ефективна комуникация, независимо дали се отнася до лични срещи или необходимост от оформяне на документи за пред съответната държава.

Кога не се нуждаем от легализация, след превода на документ?

Ако страната, за която ви е необходим документа е със сключен двустранен договор за правна помощ, в който е упомената липсата на изискване за легализация, то е достатъчен само точния превод на документа. За всички останали страни остава изискването и за превод и легализация на документите. Тоест, за всички държави, страни по Хагската конвенция, документите би следвало да се оформят с апостил за легализация. Преводите на документите, следва да се заверят в сектор „Легализация и заверки“ на МВнР на Република България.

Към Compass98.com можете също да се обърнете и за локализация на документи. Това е услуга, която се състои в превода на документа, съобразно съответната култура на дадената държава. Според целите, за които се използва дадения текст, той може да бъде преведен така, че да звучи напълно естествено на съответния език. Вижте повече за качествените услуги на Compass98.com, където можете да научите още за необходимите изисквания за всяка държава.

Легализация, нужна ли е след превода на документ?
Към началото