Клинични изследвания върху хора

Клинични изследвания върху хора

Клинични изследвания върху хора

Клинични изследвания върху хора. Ако говорим за участието на нашите граждани в подобни изследвания, то то е значително по-малко, отколкото в много развити страни. Днес провеждаме малко по-малко от 500 клинични изпитвания, докато според Министерството на здравеопазването на Украйна миналата година има повече от 3,5 хиляди от тях в Полша, повече от 5 хиляди във Великобритания и Франция и почти 19 хиляди в Германия.

Първо, това означава, че нашият пазар не е толкова привлекателен за водещите световни фармацевтични компании. Те често работят с нас на остатъци. И, второ, и най-важното, украинските пациенти губят възможността да получат съвременно лечение безплатно. По-голямата част от тези хора никога няма да могат да си го позволят извън клиничните изследвания, тъй като новите лекарства често струват хиляди и десетки хиляди долари на курс. Но в рамките на клиничните изпитвания клиентът предоставя на пациента не само ново лекарство, но и допълнителни прегледи.

Възниква логичен въпрос: какво, ако експерименталното лекарство е неефективно? Да, това не може да се изключи. Но трябва да се разбере, че ако голяма фармацевтична компания вече е похарчила стотици милиони или милиарди долари и няколко години за създаването на ново лекарство, има основания да вярваме в неговата ефективност. Ако лекарството няма перспективи, разработчикът се интересува да разбере възможно най-рано.

МЦ Конвекс

МЦ Конвекс, адрес: София, ул. Синанишко езеро 11 А, 1680. Телефон за връзка: 

+359 2 986 3109.

Но първото нещо, което трябва да се знае, е, че участието на всеки пациент в клинично изследване на ново лекарство може да бъде напълно доброволно. Преди началото на проучването лицето се запознава с всички условия и той дава (или не) съгласие за участие. Ако реши да го напусне, никой няма право да го задържи.

Всички клинични изследвания се извършват съгласно протокол, към който екип от специалисти (лекари, клинични фармакологи и др.) трябва стриктно да се придържа. По правило това е плацебо-контролирано „сляпо“ проучване, тоест пациентите, участващи в проучването, са разделени на случаен принцип в две групи. Едната група получава новото изследвано лекарство, втората плацебо или фиктивно лекарство, нито лекарите, участващи в проучването, нито самите пациенти знаят кой получава кое лекарство. Но без значение какво лечение получава пациентът – изследваното лекарство, сравнителното лекарство (т.е. сравняващото лекарство) или плацебото, за изследователския лекар интересите на пациента и неговото здраве винаги са приоритет. Също толкова важен е етичният преглед, който се провежда от националната комисия по етика към Министерството на здравеопазването, а след това и от местната комисия по етика. Само след одобрение на изследването, както от научна, така и от етична гледна точка е възможно да се проведе.

Клинични изследвания върху хора
Към началото