Алгоритъм за вземане и предаване на показания от импулсни измервателни уреди

измервателни уреди

Измервателни уреди. Основната структурна разлика между импулсния водомер и конвенционалния мокър брояч е, че той е снабден с магнит с малка мощност. И херметичен контакт (тръстиков превключвател), който се затваря при излагане на магнитно поле. В момента на пълния оборот на преброяващия механизъм. Тръстиковият превключвател дава електрически импулс, който се отчита от външно устройство и се подава към сигналния панел.

Електронната система на импулсния водомер е отговорна за отчитане на продължителността на импулса, чийто интервал на подаване зависи от дебита на водата. Забележително е, че импулсният водомер не изисква допълнителен източник на захранване. Самият тръстиков превключвател генерира електромагнитен импулс и причинява късо съединение на слаботоковата електроника.

Измервателни уреди. Където са приложими импулсни водомери

Анализът на данните за това, кой свързва импулсния метър показва, че тези електронни измервателни уреди са в търсене, където не само икономическият ефект от работата зависи от навременността и точността на предадените показания, но са засегнати имуществените интереси на гражданите. Навременните и точни отчитания на импулсните измервателни уреди са от полза за управляващите компании за селища с организации за доставка на ресурси. И на самите ресурсни работници в случай на директни сетълменти с наематели.

Столичната фирма софийска вода АД е компания, която предлага услугата монтаж на топломери с модули за дистанционно отчитане. Това със сигурност носи много предимства.

Ето кои са те:

  • Възможност да се генерират и изпратят отчети от топломерите от разстояние, чрез безжична комуникационна мрежа; 
  • Възможност за редовно отчитане на топломери, които могат да се намират на по-трудно достъпни места;
  • Ежемесечно фактуриране на на данните, въз основа на база актуална информация за консумацията, която е извършена;
  • Отчитането на данните от водомерите с дистанционно отчитане се случва бързо и ефективно;
  • Добра възможност за проверка на водното потребление от топломери с дистанционно отчитане в реално време;
  • Според изискването на закона един път в годината се извършва отчитане на водомери , топломери с дистанционно отчитане. Затова е важно да отбележим още веднъж, че съществува дистанционно отчитане на консумацията по водомерите, топломерите, веднъж годишно е необходимо да се осигурява достъп на длъжностно лице от фирма „Софийска вода“ АД  до помещенията, където са разположени водомерите, топломерите.

За контакти с нашата фирма: Техем Сървисис ЕООД, лидер в  отчитането и разпределението на енергия. гр. София 1111, ж.к. Гео Милев, ул. проф. Георги Павлов №3.

Телефон за връзка: 0 700 1 28 28.

Алгоритъм за вземане и предаване на показания от импулсни измервателни уреди
Към началото