Адвокатски услуги съдебни спорове

Адвокатски услуги съдебни спорове

Адвокатски услуги съдебни спорове

Престижните адвокатски кантори извършват процесуално представителство в българските съдилища, защитавайки интересите на страните (ищци или ответници) по различни видове съдебни и граждански дела.

Адвокатски услуги съдебни спорове. Този вид адвокатски услуги са много търсени и независимите адвокати могат да обучават и да участват в различни съдебни производства:

-главно в областта на събирането на дългове,

-неправомерни вреди (непозволено увреждане),

-неизпълнение на задължения по договори,

-неизпълнени строителни работи или неуспешни сделки (покупка и продажба на недвижими наследство),

-наследствени спорове,

-нерешени спорове при развод между съпрузи и др. вид услуги.

Подготовката на съдебен процес включва голям обем юридическа работа и изисква точно и професионално изпълнение. Освен това, често е необходимо да се извърши процедура за предварително обезпечаване на бъдещ иск. Тя включва първоначална проверка на имуществото на ответника, което е обект на замразяване и / или лишаване от право на ползване. Като се има предвид фактът, че няма смисъл да се харчат пари за осъждане на длъжник, който очевидно не разполага с пари или други ценни активи. Ето защо, когато се избира подходящия метод на действие за защита на интересите на клиента, винаги се обръщаме специално внимание на всеки конкретен случай. За да се постигне най-доброто решение на поставения правен проблем.

Следва списък на някои от основните области на съдебна практика на адвокатските услуги в България:

  • Представителство по търговски дела в български съдилища:

Адвокатските услуги в България предлагат услуги по процесуално представителство по търговски дела от името и срещу местни търговски дружества във връзка с неизпълнение на задължения по търговски сделки и сключени споразумения. Както и услуги за процесуално представителство по искове от името на участниците за обезсилване на решението на общото събрание на дружеството. По искове срещу управителите и други участници. Искови молби за оттегляне на участник от дружеството, за прекратяване на участие в дружеството и др.

  • Спорове по облигации:

Този вид адвокатски услуги предлагат на клиенти всички видове дела в областта на облигационното право – изпълнение / неизпълнение на задължения по различни договори. Включително договори за покупко-продажба, дарение, лизинг, кредит, депозит, договор за превоз, договор за залог. Договор за ипотека , гаранция, споразумение за консорциума, гражданско партньорство, както и строителни договори, строителни работи, предварителни договори;

  • Съдебни спорове и извънсъдебни спорове за недвижим имот:

В случай, че купувачът, след като е платил покупната цена, не е получил право на собственост върху този имот и продавачът не е изпълнил задълженията си във връзка с прехвърлянето на правото на собственост.

Постановеното решение замества липсващия нотариален акт и изпълнява функцията за защита на купувача; на това основание това решение – точно както всеки нотариален акт, подлежи на регистрация в Регистъра на недвижимите имоти и защитава купувача от искове от трети страни. Независимите адвокати, предоставящи адвокатски услуги в България могат да подготвят и да заведат пред съда всякакъв вид искове за собственост.

Адвокатски услуги съдебни спорове
Към началото